Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OŁO-4210-46(4)/2009/654/X/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 września 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Gminy Żychlin prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 października 2010 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe