Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Ładzice

z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Ładzice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe