Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI /157/ 2009 Rady Gminy Paradyż

z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Paradyż

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe