Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Bełchatowa; Zarządu Powiatu Bełchatowskiego

z dnia 29 września 2009r.

w sprawie powierzenia Miastu Bełchatów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi polegającego na remoncie chodnika wzdłuż ul. Okrzei w Bełchatowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe