Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PD/1/2009 Burmistrza Gminy Kamieńsk; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 1 września 2009r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kamieńsk od Powiatu Radomszczańskiego zadania polegającego na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3915E, ul. Szkolna w Kamieńsku na odcinku o długości 100,00 m

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe