Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PD/2/2009 Prezydenta Miasta Radomsko; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 1 września 2009r.

w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego Prezydentowi Miasta Radomsko zarządzania drogą powiatową Nr 3928E (ul. Sucharskiego) na odcinku od km 2+502,00 do km 2+692,00

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe