Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PD/3/2009 Prezydenta Miasta Radomsko; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 28 września 2009r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe