Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/423/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 8 września 2009r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w mieście Kutnie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe