Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/151/09 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 25 września 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe