Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/230/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Warta oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata*

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe