Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/395/09 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 24 września 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe