Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nr PNK.I-0911/420/2009 Wojewody Łódzkiego

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXXV/205/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment wsi Stara Wojska, w całości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe