Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Gomunice

z dnia 18 września 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/34/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Gomunice, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe