Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/284/09 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 października 2009r.

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe