Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/315/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe