Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/460/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 3 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe