Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/437/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe