Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Pabianicach

z dnia 14 grudnia 2009r.

- ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Pabianicach zarządzone na 13 grudnia 2009 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe