Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Konopnica

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe