Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe