Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/387/09 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe