Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/410/09 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 2 grudnia 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe