Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/167/09 Rady Gminy Piątek

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2010 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe