Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/173/09 Rady Gminy Piątek

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Piątek z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe