Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/255/09 Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 30 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe