| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/355/2010 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Stryków


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art.19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828 i Nr 251 poz.1847, z 2008 r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730 i Nr 223 poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56 poz.458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowisku i miejscach na terenie miasta i gminy Stryków, gdzie prowadzony jest handel i usługi o charakterze obwoźnym w wysokości wskazanej poniżej:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego 3 zł.
2) przy sprzedaży ze stoisk zadaszonych o powierzchni 7 m2 10 zł.
3) przy sprzedaży ze straganów i stoisk
a) zajmujacych powierzchnię do 4 m 2 5 zł.
b) zajmujących powierzchnię powyżej 4 m2 do 8 m2 10 zł.
c) zajmujących powierzchnię powyzej 8 m2 do 16 m 2 18 zł.
d) zajmujących powierzchnię powyżej 16m2 22 zł.
4) przy sprzedaży z samochodów i autobusów:
a) z samochodu osobowego 7 zł.
b) z samochodu osobowego z przyczepą jednoosiową 8 zł.
c) z ciągnika rolniczego z przyczepą jedoosiową 6 zł.
d) z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 10 zł.
e) z ciągnika rolniczego z przyczepą dwuosiową 8 zł.
f) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 25 zł.
g) z samochodu ciężarowego z przyczepą, autobusu, autobaru 35 zł.
5) przy sprzedaży zwierząt od jednej sztuki:
a) krów, koni, źrebiąt 7 zł.
b) cieląt, owiec, kóz 3 zł.
c) prosiąt, jagniąt 2 zł.
6) pozostałe 0,50 zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków .
§ 4. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XXVI/183/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso ,
2) Uchwała Nr XXVIII/201/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »