| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy Łanięta

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146/ oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. Dz. U. Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241// Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za ciepło dostarczone do lokali wchodzących w skład zasobów komunalnych Gminy Łanięta w zależności od czynnika ciepła :

- ogrzewane węglem-miałem :

- za centralne ogrzewanie - 3,68 zł/m2

- za ciepłą wodę - 16,18 zł/m3

- ogrzewane olejem opałowym :

- za centralne ogrzewanie - 1,95 zł/m2

- za ciepłą wodę - 13,35 zł/m3

- ogrzewane drewnem :

- za centralne ogrzewanie - 3,77 zł/m2

- za ciepłą wodę - 16,18 zł/m3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/100/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ŁANIĘTA

Mirosław Oleradzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »