| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/243/2010 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Gminy Inowłódz z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 129, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/239/2010 Rady Gminy Inowłódz z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Inowłódz wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 zostaje wykreślony ust. 2 i ust. 3;

2) w § 44 ust. 1 zostaje wykreślony pkt 8;

3) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Uchwały są sporządzane w formie odrębnych dokumentów";

4) uchylony zostaje § 55 ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr inż. Marek Leszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »