| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/157 /2010 Rady Gminy Ręczno

z dnia 18 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Ręczno

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 4209, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146) Rada Gminy Ręczno uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/122/05 Rady Gminy Ręczno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie statutów sołectw Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 153, poz. 1512 i Nr 154, poz. 1528) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: "Stobnica - Piła";

2)w załączniku Nr 1 § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie : "Teren działania obejmuje wieś: Dęba, Dęba - Majstry",

3)w załączniku Nr 14:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ogół mieszkańców Sołectwa Stobnica - Piła stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi. 2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Stobnica - Piła. 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś: Stobnica - Piła",

b) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- "Sołectwo Stobnica - Piła jest jednostką pomocniczą Gminy Ręczno",

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

- "Do zakresu działania Sołectwa Stobnica - Piła należy:

1)tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;

2)kształtowanie zasad życia społecznego;

3)udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

4)organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

5)tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

6)dążenie do zachowania istniejących wartości społeczno-kulturowych i ich promowanie;

7)podejmowanie działań umacniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

8)zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym i korzystanie z tego mienia zgodnie z uchwałami Rady Gminy".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia .

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Stępień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »