| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/346/2010 Rady Gminy Pątnów

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tj.Dz.U.z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z 2002 r.Nr.23 poz.220, Nr.62 poz.558, Nr.113 poz.984, Nr.153 poz.1271, Nr.214 poz.1806 z 2003 r.Nr.80 poz.717 i Nr.162 poz.1568 z 2004 r. Nr.102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, Nr.167 poz.1759 z 2005 r. Nr.172 poz.1441 i Nr.175 poz.1457 z 2006 r. Nr.17 poz.128, Nr.181 poz.1337, z 2007 r. Nr.48 poz.327, Nr.138 poz.974, Nr.1218, z 2008 r. Nr.180 poz.1111, Nr.223 poz.1458, z 2009 r. Nr.52 poz.420, Nr.157 poz.1241, z 2010 r. Nr.28 poz.142, Nr.28 poz.146, Nr.40 poz.230/ oraz art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj.Dz.€. Z 2007 roku Nr 19 poz.115, Nr.23 poz.136, Nr.192 poz.1381, z 2008 r. Nr 54 poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Dz.U. Nr 19, poz.100, poz.101, Nr 86 poz.720, Nr 168 poz.1323/, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Wieluniu, Rada Gminy Pątnów uchwala co nastepuje;

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Pątnów zalicza się do kategorii dróg gminnych :

1)droga oznaczona w ewidencji gruntów mumerem 396, 888, 887, położona w miejscowości Załęcze Małe, na odcinku od drogi gminnej G 117163E do drogi powiatowej P 4521E, o długości 1,96 km,

2)droga oznaczona w ewidencji gruntów numerami 423 położona w miejscowości Załęcze Małe, o długości 0.186 km.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Olszówka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/346/2010
Rady Gminy Pątnów
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa część 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/346/2010
Rady Gminy Pątnów
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Mapa część 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »