| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XCII/1649/10 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144 poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, zgłoszonych jako masowe imprezy sportowe, wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze, którego granice tworzą: ul. Maratońska (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od al. ks. bp. Władysława Bandurskiego do ul. Wileńskiej, ul. Wileńska (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Retkińskiej, ul. Retkińska (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Krzemienieckiej, ul. Krzemieniecka (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od ul. Retkińskiej do al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, al. ks. bp. Władysława Bandurskiego (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od ul. Janusza Kusocińskiego do ul. Maratońskiej, al. Unii Lubelskiej (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od al. ks. bp. Władysława Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej i ul. Sandomierska (cała).

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, zaczyna obowiązywać na trzy godziny przed rozpoczęciem meczu, obowiązuje w czasie jego trwania i kończy obowiązywanie po upływie dwóch godzin od zakończenia meczu.

3. Ustalone przez Polski Związek Piłki Nożnej terminy meczów piłki nożnej I Ligi w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 rozgrywanych na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku zmiany przez Polski Związek Piłki Nożnej terminów, o których mowa w § 1 ust. 3, zobowiązuje się Prezydenta Miasta Łodzi do podania na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w siedzibach delegatur Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi zmienionych terminów rozgrywania meczów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr XCII/1649/10
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

USTALONE PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ TERMINY MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ I LIGI W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2010/2011 ROZGRYWANYCH NA STADIONIE PIŁKARSKIM W ŁODZI PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 2

Mecze piłkarskie odbywające się na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, zgłoszone jako masowe imprezy sportowe.

Lp.

DATA MECZU

GODZINA ROZPOCZĘCIA MECZU

1.

11 września 2010 r.

17:00

2.

25 września 2010 r.

17:00

3.

9 października 2010 r.

17:00

4.

22 października 2010 r.

19:00

5.

6 listopada 2010 r.

17:00

6.

12 listopada 2010 r

19:00

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »