| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/493/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Łowicza - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzania Burmistrzowi Miasta Łowicza uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, z 2004 r. Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. w § 4 po pkt.2 dodaje się pkt 3, 4 i 5 w brzmieniu:

"3) rodziny zamieszkujące w Łowiczu, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia jeśli kontynuują naukę;

4) rodziny, zamieszkujące w Łowiczu, uprawnione do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, mające na utrzymaniu czworo i więcej dzieci mających prawo do zasiłku;

5) rodziny zastępcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie miasta Łowicza."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Zasępa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »