| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wojewody Łódzkiego

z dnia 28 lipca 2010r.

do Porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 2010 r. na podstawie art. 20 i 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) ) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

§ 1. Na podstawie § 5 ust. 3 Porozumienia strony postanawiają zmienić treść Porozumienia w następujący sposób:

- w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146).",

- w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 10 sierpnia 2010 r.",

- w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"termin zwrotu niewykorzystanej dotacji nie dłuższy niż 16 sierpnia 2010 r.",

- w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) jednostka otrzymująca dotację celową zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.".

§ 2. W pozostałym zakresie treść Porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks do Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Krzysztof Chojniak

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »