| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/546/10 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), na wniosek Burmistrza Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łasku, Rady Powiatu w Łasku, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Burmistrza Łasku, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., tworzy się na terenie Gminy Łask odrębny obwód głosowania nr 18 w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 1. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »