| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/237/2010 Rady Gminy Bedlno

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Bedlno

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 947, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się od 01.01.2011 r. załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Bedlno.

2. Załącznik Nr 3 - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie Gminy Bedlno.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bedlno


Jacek Tarka


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/237/2010
Rady Gminy Bedlno
z dnia 12 października 2010 r.

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy

1. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie.

2. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Bedlno.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie.

4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.

5. Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

6. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

7. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

8. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Żeronicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »