| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/446/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wola Krzysztoporska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 / oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857/ Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz od następujących obiektów:

a) kultu religijnego tj. kościołów, cmentarzy, kaplic;

b) basenów i kąpielisk.

2. Miejsca podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 m od obiektów wymienionych w ust. 1.

3. Odległość określoną w ust. 1 i 2 mierzy się od wejścia (lub wyjścia głównego) do (z) obiektu wymienionego w ust. 1 do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w najkrótszym stałym ciągu komunikacyjnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr VIII/37/2003 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 lutego 2003 roku sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wola Krzysztoporska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Zezwolenia wydane w oparciu o dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zachowują swą moc do czasu upływu terminu ich ważności.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Ryszard Olejnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »