| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/225/10 Rady Gminy Grabów

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) i art.8 i 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz. 1635 , Nr 251, poz.1847, Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828, z 2008r.Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56,poz.458, Nr 223,poz.1463, z 2010r. Nr 95 ,poz.613 i Nr 96, poz.620) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych(M.P z dnia 06 sierpnia 2010 Nr 55 ,poz. 755) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita( w tonach )

Stawki podatku( w złotych )

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

200,00 zł

powyżej 5,5 do 9 włącznie

250,00 zł

powyżej 9 i poniżej 12

300,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

Nie mniej Niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

0

142,05

13

14

142,05

392,64

14

15

392,64

553,15

15

-

553,15

1 251,81

Trzy osie

12

17

142,05

247,13

17

19

247,13

506,96

19

21

506,96

658,24

21

23

658,24

1 013,92

23

25

1 013,92

1 576,31

25

-

1 013,92

1 576,31

Cztery osie i więcej

12

25

658,24

667,48

25

27

667,48

1 041,63

27

29

1 041,63

1 653,68

29

31

1 653,68

2 452,80

31

-

1 653,68

2 452,80

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 stony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita( w tonach )

Stawka podatku( w złotych)

Od 3,5 i poniżej 12

850,00zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu Pojazdów : Ciągnik siodłowy + Naczepa Ciągnik balastowy Przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie Mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

0

38,11

18

25

265,61

480,40

25

31

560,08

919,23

31

-

1 412,33

1 936,29

Trzy osie

12

40

1 246,03

1 722,97

40

-

1 722,97

2 527,70

5) od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita( w tonach )

Stawki podatku( w złotych )

Od 7 i poniżej 12

500,00 zł

6) od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton , z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu Pojazdów : Naczepa/ przyczepa + Pojazd Silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie Mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

0

25,41

18

25

177,84

319,88

25

-

319,88

561,24

Dwie osie

12

28

210,18

309,49

28

33

613,20

849,94

33

38

849,94

1 291,07

38

-

1 149,03

1 699,87

Trzy osie

12

38

676,72

942,32

38

-

942,32

1 280,68

7) od autobusu :

Masa całkowita ilość do siedzenia

Stawka podatku( w złotych )

Mniejszej niż 30 miejsc

750,00 zł

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.200,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


mgr inź. Jan Darolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »