| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/226/10 Rady Gminy Grabów

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2011r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz. 1635 , Nr 251, poz.1847, Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828, z 2008r.Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56,poz.458, Nr 223,poz.1463, z 2010r. Nr 95 ,poz.613 i Nr 96, poz.620) Rada Gminy Grabów uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1) przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej,

2) przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki,

3) przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony mienia jak i bezpieczeństwa i porządku publicznego;

z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :

1) autobusy obsługujące dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Grabów,

2) służące ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Grabów,

3) pojazdy transportowe znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, będące w przydziałach mobilizacyjnych do sił zbrojnych i jednostek przewidzianych do militaryzacji na terenie gminy (zgodnie z przepisami w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony - ustawy z 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Dz. U. z 2002r., Nr 21, poz.205 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy w Grabowie


mgr inż. Jan Darolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »