| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/144/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty targowej w Gminie Koluszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146 i Nr 106, poz. 675), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej, w następującej wysokości :

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra oraz innych pojemników:

a) wyrobów własnej produkcji i produktów leśnych oraz artykułów rolno - spożywczych - 1,00 zł,

b) pozostałych wyrobów - 3,00 zł;

2) przy sprzedaży z wozu konnego, wózka ręcznego, roweru - 3,00 zł;

3) przy sprzedaży wymagającej zajęcia placu pod stoisko określone jako stragan, stół, namiot o powierzchni:

a) do 2 m2 - 3 zł,

b) od 2 m2 do 6 m2 - 5 zł,

c) od 6 m2 do 8 m2 - 10 zł,

d) od 8 m2 do 12 m2 - 15 zł,

e) powyżej 12 m2 - 30 zł;

4) przy sprzedaży z samochodu osobowego, dostawczego i ciągnika o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony :

a) z prawem do zajęcia powierzchni 2 m2 - 10 zł,

b) z prawem do zajęcia powierzchni od 2 m2 do 6 m2 - 12 zł,

c) z prawem do zajęcia powierzchni od 6 m2 do 10 m2 - 20 zł,

d) z prawem do zajęcia powierzchni powyżej 10 m2 - 40 zł;

5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton:

a) nie zajmując dodatkowej powierzchni - 20 zł,

b) z prawem do zajęcia powierzchni do 4 m2 - 25 zł,

c) z prawem do zajęcia powierzchni od 4 m2 do 10 m2 - 35 zł,

d) z prawem do zajęcia powierzchni powyżej 10 m2 - 50 zł;

6) przy sprzedaży wymagającej zajęcia całego placu targowego - stawka dzienna opłaty wynosi - 350,00 zł;

7) wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonych w pkt 1-7 nie może przekroczyć kwoty 699,27 zł.

§ 2. W przypadku prowadzenia sprzedaży na terenie Gminy Koluszki poza targowiskiem i wyznaczonym placem handlowym - opłata targowa obowiązuje wg stawek zamieszczonych w §1.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na

1) targowisku przy ul. 3 Maja "Mini - Bazar",

2) targowisku przy ul. Rynek,

3) targowisku przy ul. Mickiewicza,

4) w miejscach, o których mowa w §2.

§ 4. Inkasentem do wykonywania czynności poboru opłaty targowej wyznacza się Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.

§ 5. Ustala się wysokość wynagrodzenia od zainkasowanej kwoty z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 15 %.

§ 6. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje każdego dnia, w którym prowadzone są czynności polegające na sprzedaży, o której mowa w §1 i 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVI/81/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty targowej w Gminie Koluszki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »