| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Piątek

z dnia 5 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Piątek

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wzór informacji w sprawie podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 6 dla potrzeb wymiaru podatku leśnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIX/166/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/178/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr XXIX/166/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Wójcik

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłaty za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »