| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Tabele odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze i w dni wolne od pracy i święta, o których mowa w § 4 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania , otrzymują brzmienie określone w załącznikach odpowiednio Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LII/268/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 lutego 2011 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze przy stawce 12,10 zł

Dochód netto na osobę w %

Dochód na osobę w

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usług, w tym dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

1

2

3

4

do 100%

do 477,00

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%-125%

477,0 - 596,25

9% (1,09 zł)

14% (1,69 zł)

powyżej 125%-150%

596,26 - 715,50

14% (1,69 zł)

17% (2,06zł)

powyżej 150%-175%

715,51 - 834,75

20% (2,42 zł)

25% (3,03 zł)

powyżej 175%-200%

834,76 - 954,00

25% (3,03 zł)

33% (3,99 zł)

powyżej 200%-250%

954,01 - 1192,50

30% (3,63 zł)

40% (4,84 zł)

powyżej 250%-275%

1192,51 - 1311,75

40% (4,84 zł)

60% (7,26 zł)

powyżej 275%-300%

1311,76 - 1431,00

50% (6,05 zł)

100% (12,10 zł)

powyżej 300%-320%

1431,01 - 1526,40

60% (7,26 zł)

100% (12,10 zł)

powyżej 320%

1526,41 i więcej

100% (12,10 zł)

100% (12,10 zł)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 3 lutego 2011 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dni wolne od pracy i święta przy stawce 16,50 zł

Dochód netto na osobę w %

Dochód na osobę w złotych

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi, w tym dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

1

2

3

4

do 100%

do 477,00

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%-125%

477,01 - 596,25

10% (1,65 zł)

15% (2,48 zł)

powyżej 125%-150%

596,26 - 715,50

15% (2,48 zł)

18% (2,97 zł)

powyżej 150%-175%

715,51 - 834,75

20% (3,30 zł)

25% (4,13 zł)

powyżej 175%-200%

834,76 - 954,00

25% (4,13 zł)

33% (5,45 zł)

powyżej 200%-250%

954,01 - 1192,50

30% (4,95 zł)

40% (6,60 zł)

powyżej 250%-275%

1192,51 - 1311,75

35% (5,78 zł)

50% (8,25 zł)

powyżej 275%-300%

1311,76 - 1431,00

40% (6,60 zł)

100% (16,50 zł)

powyżej 300%-320%

1431,01 - 1526,40

50% (8,25 zł)

100% (16,50 zł)

powyżej 320%

1526,41 i więcej

100% (16,50 zł)

100% (16,50 zł)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »