| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 4 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko zmienioną uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 5 ust. 12 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko zmienionej uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

"12. Ustala się dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości:

- 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku oddziałów liczących do 26 uczniów (włącznie),

- 9 % w przypadku oddziałów liczących powyżej 26 uczniów.

Otrzymaną kwotę zaokrągla się do najbliższej, większej od niej liczby całkowitej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »