| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, jak następuje:

1. Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 95/97;

2. Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim, al. Marszałka J. Piłsudskiego 42/46;

3. Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasza Ostrowskiego 14;

4. Gimnazjum nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jałowcowa 8;

5. Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 43/45;

6. Gimnazjum nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Gminna 5/9.

§ 2. Ustala się plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, jak następuje:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Leona Witolda May'a 11/13;

2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Gminna 5/9;

3. Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ludwikowska 113/115;

4. Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Stolarska 21/27;

5. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tomasza Ostrowskiego 14;

6. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wiejska 29/31;

7. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. J.U.Niemcewicza 50/56;

8. Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Słowackiego 32/42.

§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr 91/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Mazowiecki i Uchwała Nr 92/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Tomaszów Mazowiecki ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1999 r. Nr 66, poz. 753).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »