| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/11 Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/461/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, 1505, Nr 234,poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513,
Nr 107, poz. 679; z 2011r. Nr 63, poz. 322) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr LI/461/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2011, część I, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego


Józef Dziemdziela


Załącznik do Uchwały Nr XI/93/11
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 maja 2011 r.

I. ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK w 2011 r.
w dni powszednie, soboty, niedziele.

Lp.

Wyszczególnienie

Adres

Telefon

Godziny pracy

dni powszednie

soboty

niedziele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

1.

1. Apteka "NASZA"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-77-07

8.00 - 19.00

nieczynna

harmonogram dyżurów

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

2.

2. Apteka "KA-MED"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-32-91

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

nieczynna

ul. Wojska Polskiego 69

3.

3. Apteka

95-070 Aleksandrów Ł.

712-09-75

8.00 - 20.00

8.00 - 13.00

nieczynna

ul. Skłodowskiej Curie 3

4.

4. Apteka

95-070 Aleksandrów Ł.

712-19-84

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

harmonogram dyżurów

ul. Wojska Polskiego 9

8.00-20.00

5.

5. Apteka "Valeriana"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-20-01

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

harmonogram dyżurów

ul. Południowa 23

6.

6. Apteka "SALIX"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-51-82

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Dmowskiego 1

7.

7. Apteka "ALBA"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-75-58

8.00 - 19.00

8.00 - 14.00

nieczynna

ul. Warszawska 8

8.

8. Apteka "MELISANA"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-39-39

9.00 - 22.00

9.00 - 22.00

harmonogram dyżurów

ul. Bratoszewskiego 28

9.00-22.00

9.

9. Apteka "Pod Arkadami"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-00-50

8.00 - 21.00

9.00 - 18.00

harmonogram dyżurów

Plac Kościuszki 20

10.00-15.00

10.

10. Apteka "Natura"

95-070 Aleksandrów Ł.

712-50-65

czynna całą dobę

ul. Senatorska 2

11.

12. Apteka przy POLOmarkecie

95-070 Aleksandrów Ł.

712-06-93

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

nieczynna

ul. Daszyńskiego 14

12.

13. Apteka przy POLOmarkecie

95-070 Aleksandrów Ł.

712-02-02

8.00 - 21.00

8.00 - 18.00

9.00 - 16.00

ul. Piłsudskiego 2/4

13.

14. Punkt Apteczny

95-070 Rąbień

611-09-80

8.00 - 19.00

2.05-30.09 9.00 - 13.00

nieczynny

ul. Pańska 14

MIASTO GŁOWNO

14.

1. Apteka

95-015 Głowno

719-24-84

8.00 - 21.00

8.00 - 16.00

harmonogram dyżurów

ul. Zgierska 27

15.

2. Apteka "MEGA" s.c.

95-015 Głowno

719-10-28

8.00 - 19.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Sikorskiego 45/47

16.

3. Apteka

95-015 Głowno

719-20-12

8.00 - 20.00

8.00 - 13.00

harmonogram dyżurów

ul. Kopernika 19

17.

4. Apteka "Konwalia"

95-015 Głowno

719-21-31

8.00 - 19.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Łowicka 38

18.

5. Apteka "Pod Kurantem"

95-015 Głowno

719-44-66

8.00 - 21.00

9.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

Swoboda 17/19 m. 6

19.

6. Apteka "Hydra"

95-015 Głowno

710-89-60

8.00 - 20.00

8.00 - 18.00

harmonogram dyżurów

Plac Wolności 4/5

GMINA GŁOWNO

20.

1. Apteka

Popów Głowieński 35

719-57-57

8.00 - 15.00

nieczynna

nieczynna

MIASTO OZORKÓW

21.

1. Apteka "SANAX" s.c.

95-035 Ozorków

718-43-22

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2

22.

2. Apteka "Pod Pegazem" s.c.

95-035 Ozorków

718-33-81

8.00 - 21.00

9.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Listopadowa 6

PZF "CEFARM":

23.

3. Apteka nr 34747

95-035 Ozorków

718-88-33

8.00 - 20.00

9.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Lotnicza 1

24.

4. Apteka nr 34247

95-035 Ozorków

718-10-21

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

Pl. Jana Pawła II 17

25.

5. Apteka "OMEGA" s.c.

95-035 Ozorków

718-98-13

8.30 - 19.00

9.00 - 13.00

harmonogram dyżurów

ul. Mielczarskiego 39

26.

6. Apteka "ALFA"

95-035 Ozorków

277-51-66

9.00 - 19.30

9.00 - 14.30

harmonogram dyżurów

Nowe Miasto 3

27.

7. Apteka "Ozorków"

95-035 Ozorków

719-75-74

8.00-20.00

9.00-20.00

harmonogram

ul. Starzyńskiego 7

dyżurów

9.00-20.00

28.

8. Apteka "Stokrotka"

95-035 Ozorków

718-14-58

8.00-20.00

8.00-15.00

harmonogram

ul. Starzyńskiego 8

dyżurów

GMINA OZORKÓW

29.

1. Apteka "LEŚMIERZ"

95-035 Ozorków Leśmierz 18

718-05-28

7.30 - 16.00

7.30 - 12.00

pogotowie pracy

30.

2. Punkt Apteczny

95-039 Sokolniki Las ul. Sokolnickiego 66

710-13-31

8.00 - 18.00

9.00 - 13.00

nieczynny

31.

3. Apteka "FLOS"

95-039 Sokolniki Parcela 5

710-12-20

pon.

nieczynna

nieczynna

11.00 - 18.00

wt., śr., czw., pt.

9.00 - 16.00

GMINA PARZĘCZEW

32.

1. Apteka

95-045 Parzęczew

718-24-22

8.00 - 18.00

9.00 - 12.00

nieczynna

ul. Południowa 1A

33.

2. Punkt Apteczny

95-043 Leźnica Wielka

718-02-38

pn, śr, pt.

9.00 - 13.00

nieczynny

Osiedle bl. 3

8.00-20.00

wt, czw.

8.00 - 17.00

MIASTO - GMINA STRYKÓW

34.

1. Apteka

95-010 Stryków

719-80-41

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

ul. E. Plater 2

35.

2. Apteka "Nowa"

95-010 Stryków

719-83-20

8.00 - 18.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Kolejowa 13

36.

3. Apteka "Nowa Kuźnia"

95-010 Stryków

719-86-89

8.00 - 19.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Targowa 16

37.

4. Apteka

95-010 Stryków

719-81-48

9.00 - 18.00

9.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

ul. Kolejowa 33

38.

5. Apteka Przyjazna

95-010 Stryków

719-80-85

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

Plac Łukasińskiego 15

39.

6. Punkt apteczny "Helios"

95-011 Bratoszewice

719-65-25

8.30 - 16.00

nieczynny

nieczynny

ul. Szkolna 14

MIASTO ZGIERZ

40.

1. Apteka Joanna Łaszkiewicz, Barbara Mamrot

95-100 Zgierz

716-47-21

8.00 - 21.00

8.00 - 20.00

harmonogram dyżurów

ul. 1-go Maja 1/3

9.00-20.00

41.

2. Apteka "Przy Banku"

95-100 Zgierz

717-52-03

8.00 - 20.00

9.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. 1-go Maja 28A

42.

3. Apteka "Bazylia" s.c.

95-100 Zgierz

717-18-69

9.00 - 20.00

9.00 - 15.00

nieczynna

ul. Bazylijska 39K

43.

4. Apteka "VERBENA" s.c.

95-100 Zgierz

716-82-89

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

10.00 - 14.00 z wyłączeniem VII i VIII

ul. B. Żeleńskiego 23A

44.

5. Apteka " ARNIKA" s.c.

95-100 Zgierz

717-18-55

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

ul. Witkacego 4

45.

6. Apteka "VITAMINA"

95-100 Zgierz

716-52-30

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

nieczynna

ul. Lechonia 2

46.

7. Apteka "PANACEUM"

95-100 Zgierz

798-86-28-28

8.00 - 20.00

9.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Długa 71/73

47.

8. Apteka "SERDECZNA"

95-100 Zgierz

715-05-67

8.00 - 20.00

9.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

ul. Łąkowa 12E

48.

9. Apteka "ALOES"

95-100 Zgierz

716-00-55

8.00 - 19.00

9.00 - 14.00

nieczynna

ul. Łęczycka 24

49.

10. Apteka "NOWA" s.c.

95-100 Zgierz

717-46-88

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

ul. Parzęczewska 25C

50.

11. Apteka "Dr. Max"

95-100 Zgierz

716-03-60

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

harmonogram dyżurów

ul. Gałczyńskiego 34

51.

12. Apteka "Zgierska"

95-100 Zgierz

715-07-57

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. 1 Maja 4

52.

13. Apteka E. Cylke, A. Cylke Spółka Jawna

95-100 Zgierz

716-10-41

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

harmonogram dyżurów

Pl. Jana Pawła II 20

53.

14. Apteka Rodzinna "SANUS"

95-100 Zgierz

715-69-51

8.00 - 18.00

8.30 - 13.00

nieczynna

ul. Dąbrowskiego 19

54.

15. Apteka "AFARM"

95-100 Zgierz

717-63-45

8.00 - 20.00

9.00 - 14.00

harmonogram dyżurów

ul. Parzęczewska 35

8.00 - 20.00

55.

16. Apteka "Rodzinna" Marciniak Spółka Jawna

95-100 Zgierz

715-60-69

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

harmonogram dyżurów

ul. Długa 64A

9.00 - 16.00

GMINA ZGIERZ

56.

1. Apteka

95-046 Gieczno ul. Główna 43

717-83-22

wt., śr., czw. 9.30 - 16.00

nieczynna

nieczynna

pn., pt. 10.00 - 18.00

57.

2. Apteka

95-001 Biała

brak danych

8.00 - 16.00

9.00 - 13.00

nieczynna

ul. Kościelna 1

58.

3. Apteka "Leśna"

95-002 Smardzew

716-97-79

9.00 - 18.00

9.00 - 12.00

nieczynna

Podleśna 4

59.

4. Punkt apteczny "Nad Lindą"

95-073 Grotniki

717-88-71

9.00 - 18.00

9.00 - 15.00

nieczynny

ul. Brzozowa 23a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »