| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/2003 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu poboru należności stanowiących dochody gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) ) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 146 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, i Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 ), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143 poz 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 197, poz. 1306 i Nr 182, poz. 1228) Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu poboru należności stanowiących dochody gminy, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Adam Bujacz


Załącznik do Uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 18 maja 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa sołectwa

Wysokość prowizji

1

Chojka Paweł

Kolonia Lgota

6,00%

2

Janus Stanisław

Lgota Wielka

6,00%

3

Hamczyk Jerzy

Brudzice

6,00%

4

Gałwa Beata

Wiewiórów

6,00%

5

Sojda Elżbieta

Wola Blakowa

6,00%

6

Dąbrowska Anna

Krępa

6,00%

7

Skupińska Renata

Krzywanice

6,00%

8

Ślęzak Krzysztof

Długie

6,00%

9

Wilk Maria

Woźniki

6,00%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »