| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wojewody Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 16 czerwca 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 marca 2011 r

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) ) oraz art. 20 i 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.2) ) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.3) ).

§ 1. Na podstawie § 5 ust. 2 Porozumienia strony postanawiają zmienić treść Porozumienia w następujący sposób: w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia przeznacza się w 2011 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dotację celową w kwocie 18.500 zł (osiemnaście tysięcy pięćset złotych), w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.".

§ 2. W pozostałym zakresie treść Porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks do Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarząd Powiatu Zgierskiego Wicestarosta Zgierski


Marcin Karpiński


Członek Zarządu


Wojciech Budziarski

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »