| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/11 Rady Powiatu Brzezińskiego

z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. Nr 157, poz.. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz.657, oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 21,poz. 113) oraz art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, Dz. U. Nr 109, poz. 925,Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 179, poz. 1486, Dz. U. Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 104, poz. 708 i 711, Dz. U. Nr 190, poz. 1400, Dz. U. Nr 191, poz. 1410, Dz. U. Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Dz. U. Nr 52, poz. 343, Dz. U. Nr 57, poz. 381, Dz. U. Nr 99,poz. 661, Dz. U. Nr 123, poz. 845, Dz. U. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Dz. U. Nr 37, poz. 214, Dz. U. Nr 100, poz. 649, Dz. U. Nr 163, poz. 1015, Dz. U. Nr 209, poz. 1320, Dz. U. Nr 220, poz. 1411 i 1426, Dz. U. Nr 223, poz. 1461 i 1462, Dz. U. Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Dz. U. Nr 3, poz. 11, Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 663, Dz. U. Nr 91, poz. 739, Dz. U. Nr 92. poz. 753, Dz. U. Nr 97, poz. 802 i 803, Dz. U. Nr 98, poz. 817, Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 43, poz. 246,Dz. U. Nr122, poz. 827, Dz. U. Nr 152, poz. 1018, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. Nr 219, poz. 1443, Dz. U. Nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu brzezińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowoywania pojazdu

1.

Rower lub motorower

100

15

2.

Motocykl

200

22

3.

Pojazd o dmc 3,5 t

440

33

4.

Pojazd o dmc 3,5 t - 7,5 t

550

45

5.

Pojazd o dmc 7,5 t - 16 t

780

65

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1150

120

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400

180

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust.2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Koszty, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu przed rozpoczęciem usuwania pojazdu

Koszty, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w trakcie usuwania pojazdu

1.

Rower lub motorower

40

70

2.

Motockl

80

130

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

200

360

4.

Pojazd o dmc 3,5 t - 7,5 t

250

450

5.

Pojazd o dmc 7,5 t - 16 t

350

630

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

500

900

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

650

1150

2. Koszty ustalone w ustępie 1 kolumna 3 określa się i zobowiązuje się właściciela do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdów spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/81/2007 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 września 2007 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 21 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach


Marian Krasiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »