| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie sali gimnastycznej w miejscowości Kurnos Drugi wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 10 art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z tym, iż Gmina Bełchatów ubiega się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej w Kurnosie Drugim" w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, zobowiązuje się Wójta Gminy do udostępnienia nieodpłatnie po wybudowaniu ww. obiektu sportowego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim, wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów, na podstawie następujących zasad:

1) obiekt udostępniony jest nieodpłatnie wszystkim placówkom edukacyjnym z terenu Gminy Bełchatów w godzinach zajęć lekcyjnych prowadzonych w okresie roku szkolnego;

2) obiekt udostępniony jest nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów w godzinach od 17:00 do 21:00 w dniach nauki szkolnej;

3) obiekt udostępniony jest nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów w godzinach od 08:00 do 21:00 w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie udostępnienia nieodpłatnie sali gimnastycznej w miejscowości Kurnos Drugi wszystkim mieszkańcom Gminy Bełchatów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Bakalarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »