| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/71/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 "Czekay" w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 64 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 "Czekay" w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

2. Cennik stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/14/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 "Czekay" w Zduńskiej Woli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak


Załącznik do Uchwały Nr IX/71/11
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 września 2011 r.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MIEJSC NOLCEGOWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM NR 1 "CZEKAY" W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. DOLNA 41

1) Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 "Czekay" w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41 od osoby za dobę wynoszą:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena za 1 nocleg

1

Dzieci, młodzież i ich opiekunowie, studenci, nauczyciele (również emerytowani)

21,00 zł

2

Pozostałe osoby

38,00 zł

3

W pokojach o podwyższonym standardzie

56,00 zł

4

Noclegi grupowe powyżej 20 osób

20,00 zł

2) opłaty zawierają podatek od towarów i usług oraz opłaty za korzystanie z pościeli;

3) członkowie PTSM posiadający ważną legitymację PTSM korzystają ze zniżki 25%;

4) posiadacze Złotej Honorowej Odznaki PTSM oraz odznaki Zasłużony Działacz Turystyki lub odznaki Za Zasługi dla Turystyki korzystają ze zniżki 50%;

5) zniżkę można uzyskać tylko z tytułu jednego uprawnienia wymienionego w pkt 3 i 4;

6) opłata za nocleg przygotowany doraźnie przy pełnym obłożeniu schroniska (materac, łóżko polowe itp.) wynosi 50% stawki za nocleg;

7) opłata za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia, bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych wynosi 25% ceny za nocleg;

8) dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 "Czekay" w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41 ustala dodatkowe opłaty za korzystanie z innych usług świadczonych przez schronisko (np. przechowanie bagażu, parkowanie, rozbicie namiotu, wypożyczenie sprzętu sportowego i turystycznego) pobierając opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »