| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/72/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 oraz terminie i sposobie jej wnoszenia

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 63 ust.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 w kwocie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie.

2. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

3. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się w formie gotówkowej w sekretariacie Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 lub w formie bezgotówkowej - wpłata na konto bankowe placówki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowoskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Zduńskiej Woli

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »